Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023 życzy wielu chwil wypełnionych radością, miłością i spokojem. Świątecznej atmosfery w gronie bliskich, a w Nowym Roku pozytywnych myśli i energii w realizacji osobistych celów!