Programy i projekty

Programy i projekty

Program wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin i bliskich

Program ambulatoryjny skierowany do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin i bliskich.

Osobom uzależnionym oferujemy sesje diagnostyczne oraz konsultacje indywidualne. Podczas indywidualnych spotkań terapeutycznych specjaliści przeprowadzają pełną diagnozę uzależnienia i problemów oraz przygotowują z klientem odpowiednio dopasowany do jego potrzeb plan terapii. Dzięki temu możliwe jest podjęcie decyzji o wyborze właściwej formy leczenia.

Członkowie rodzin i bliscy osób uzależnionych mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych.

więcej

Alternatywa dla...

Projekt skierowany jest do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi, które zakończyły proces leczenia i rehabilitacji oraz mieszkają na terenie aglomeracji śląskiej.

Założenia projektu obejmują:

  • wsparcie w realizacji indywidualnych planów rozwoju,
  • pomoc i wsparcie w utrzymaniu stałego zatrudnienia,
  • umożliwienie uczestnictwa w różnych aktywnościach społecznych (sportowych, rekreacyjnych, intelektualnych, wspólny wyjazd 3-dniowy z elementami wspinaczki skałkowej), pozwalających na rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego i inspirowanie do poszukiwań własnych zainteresowań oraz aktywności społecznych w środowiskach nie związanych z problematyką uzależnienia,
  • wsparcie w utrzymaniu abstynencji,
  • zabezpieczenie przed nawrotem zaburzeń psychicznych.
więcej