Programy i projekty

Programy i projekty

Program wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin i bliskich

Program ambulatoryjny skierowany do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin i bliskich.

Osobom uzależnionym oferujemy sesje diagnostyczne oraz konsultacje indywidualne. Podczas indywidualnych spotkań terapeutycznych specjaliści przeprowadzają pełną diagnozę uzależnienia i problemów oraz przygotowują z klientem odpowiednio dopasowany do jego potrzeb plan terapii. Dzięki temu możliwe jest podjęcie decyzji o wyborze właściwej formy leczenia.

Członkowie rodzin i bliscy osób uzależnionych mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych, treningu asertywnych zachowań, a także spotkania wyjazdowego obejmującego pogłębioną pracę w oparciu o psychoterapię systemową rodzin oraz psychodramę.

więcej

Alternatywa dla...

Projekt skierowany jest do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi, które zakończyły proces leczenia i rehabilitacji oraz mieszkają na terenie aglomeracji śląskiej.

Założenia projektu obejmują:

  • wsparcie w realizacji indywidualnych planów rozwoju,
  • pomoc i wsparcie w utrzymaniu stałego zatrudnienia,
  • umożliwienie uczestnictwa w różnych aktywnościach społecznych (sportowych, rekreacyjnych, intelektualnych, wspólny wyjazd 3-dniowy z elementami wspinaczki skałkowej), pozwalających na rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego i inspirowanie do poszukiwań własnych zainteresowań oraz aktywności społecznych w środowiskach nie związanych z problematyką uzależnienia,
  • wsparcie w utrzymaniu abstynencji,
  • zabezpieczenie przed nawrotem zaburzeń psychicznych.
więcej

Program terapii uzależnień behawioralnych

Osoby podejmujące leczenie w Centrum Leczenia Uzależnień „Familia” w Gliwicach ul. Św. Huberta 60 mogą skorzystać z diagnostyki dotyczącej problemu uzależnień behawioralnych. Działania te realizuje zespól, w skład którego wchodzi psycholog, lekarz psychiatra oraz specjalista psychoterapii uzależnień. W przypadku potwierdzenia problemu, pacjent kwalifikowany jest do udziału w programie terapii uzależnień behawioralnych. Leczenie obejmuje m.in. zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztat radzenia sobie z zadłużeniem, indywidualny plan rozwoju, osobisty plan wydatków, grupy rozwoju osobistego, grupy wsparcia, warsztat zapobiegania nawrotom uzależnienia, warsztat pracy z głodem, interwencje kryzysowe. W ciągu całego programu pacjenci mają możliwość skorzystania z pomocy radcy prawnego celem rozwiązania swoich problemów z zadłużeniem. Istnieje też możliwość poradnictwa rodzinnego.
więcej