Programy i projekty

Program wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin i bliskich

Program ambulatoryjny skierowany do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin i bliskich.

Osobom uzależnionym oferujemy sesje diagnostyczne oraz konsultacje indywidualne. Podczas indywidualnych spotkań terapeutycznych specjaliści przeprowadzają pełną diagnozę uzależnienia i problemów oraz przygotowują z klientem odpowiednio dopasowany do jego potrzeb plan terapii. Dzięki temu możliwe jest podjęcie decyzji o wyborze właściwej formy leczenia.

Członkowie rodzin i bliscy osób uzależnionych mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych.

Program jest współfinansowany z budżetu Miasta Gliwice.

Miejsce realizacji: Gliwice, ul. Dolnej Wsi 45a.

Kontakt w sprawie zgłoszenia udziału w programie:

wstecz