Programy i projekty

Program terapii uzależnień behawioralnych

Osoby podejmujące leczenie w Centrum Leczenia Uzależnień „Familia” w Gliwicach ul. Św. Huberta 60 mogą skorzystać z diagnostyki dotyczącej problemu uzależnień behawioralnych. Działania te realizuje zespól, w skład którego wchodzi psycholog, lekarz psychiatra oraz specjalista psychoterapii uzależnień. W przypadku potwierdzenia problemu, pacjent kwalifikowany jest do udziału w programie terapii uzależnień behawioralnych. Leczenie obejmuje m.in. zajęcia edukacyjno-informacyjne, warsztat radzenia sobie z zadłużeniem, indywidualny plan rozwoju, osobisty plan wydatków, grupy rozwoju osobistego, grupy wsparcia, warsztat zapobiegania nawrotom uzależnienia, warsztat pracy z głodem, interwencje kryzysowe. W ciągu całego programu pacjenci mają możliwość skorzystania z pomocy radcy prawnego celem rozwiązania swoich problemów z zadłużeniem. Istnieje też możliwość poradnictwa rodzinnego.

Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

wstecz