Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” od 1991 roku prowadzi aktywne działania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i współdziałania na rzecz ochrony osób uzależnionych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Celem Stowarzyszenia jest zmniejszenie zagrożenia uzależnieniami, ochrona zdrowia psychicznego oraz działalność na rzecz osób w kryzysie psychicznym.

Prowadzimy:

  • Centrum Leczenia Uzależnień „Familia” w Gliwicach przy ul. Św. Huberta 60, czyli całodobowy program terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym dla osób ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi (w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia),
  • Hostel adaptacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych „Familia” w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi 45a (współfinansowany z budżetu Miasta Gliwice oraz przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom),
  • Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Familia” w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi 45a (w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia),
  • Programy i projekty skierowane do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin i bliskich (współfinansowane z budżetu Miasta Gliwice oraz przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom).

Zobacz również: Nasz zespół