Programy i projekty

Alternatywa dla...

Projekt skierowany jest do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi, które zakończyły proces leczenia i rehabilitacji oraz mieszkają na terenie aglomeracji śląskiej.

Założenia projektu obejmują:

  • wsparcie w realizacji indywidualnych planów rozwoju,
  • pomoc i wsparcie w utrzymaniu stałego zatrudnienia,
  • umożliwienie uczestnictwa w różnych aktywnościach społecznych (sportowych, rekreacyjnych, intelektualnych, wspólny wyjazd 3-dniowy z elementami wspinaczki skałkowej), pozwalających na rozszerzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego i inspirowanie do poszukiwań własnych zainteresowań oraz aktywności społecznych w środowiskach nie związanych z problematyką uzależnienia,
  • wsparcie w utrzymaniu abstynencji,
  • zabezpieczenie przed nawrotem zaburzeń psychicznych.
Program jest współfinansowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Kontakt w sprawie zgłoszenia udziału w programie:

wstecz