Zdrowie psychiczne
i powrót do społeczeństwa

Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”

Od 1991 roku prowadzimy aktywne działania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego i współdziałania na rzecz ochrony osób uzależnionych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne. Celem Stowarzyszenia jest zmniejszenie zagrożenia uzależnieniami, ochrona zdrowia psychicznego oraz działalność na rzecz osób w kryzysie psychicznym. 

Nasze działania

Centrum Leczenia Uzależnień

całodobowy program terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym dla osób ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi
Gliwice, ul. Św. Huberta 60
Dowiedz się więcej


Hostel
 

dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi po zakończonym leczeniu w placówkach stacjonarnych
Gliwice, ul. Dolnej Wsi 45a
Dowiedz się więcej


Programy i projekty terapeutyczne

dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin i bliskich
Gliwice, ul. Św. Huberta 60
Dowiedz się więcej


Nasz zespół

Nasi partnerzy