Familia
FTCCEE
Informacje dla pacjenta i rodziny
Informacje dla lekarzy i terapeutów
Zasady przyjęć pacjentów
Nasi specjaliści
Linki
Kontakt

Projekt strony WWW & hosting
Projekt strony WWW & hosting - GTK.PL


TERAPIA MŁODZIEŻY UZALEŻNIONEJ OD NARKOTYKÓW Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Oferujemy kompleksowy program terapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków mającej problemy psychiatryczne w tym psychiczne. Leczymy też u tych pacjentów uzależnienie od hazardu.

Społeczność Terapeutyczną tworzą pacjenci i personel, w skład którego wchodzą także profesjonalnie przygotowani absolwenci Społeczności Terapeutycznej.
W Społeczności Terapeutycznej wszyscy maja równe prawa (personel i pacjenci).Wszystkie normy, zasady i regulaminy Społeczności Terapeutycznej są jasne i spisane.
Członkowie Społeczności Terapeutycznej różnią się zakresem branych odpowiedzialności.
Posiadamy:
  • własny Ośrodek Detoksykacyjny
  • Oddział Terapeutyczny dla uzależnionych od narkotyków z zaburzeniami psychicznymi z hospitalizacją do 10 tygodni (obejmuje okres przedrezydencki - nowicjat oraz wyrównanie stanu psychicznego)
  • Oddział Rehabilitacyjny z około rocznym programem rezydenckim
  • po zakończonej rehabilitacji oferujemy wsparcie postrehabilitacyjne z zamieszkaniem w naszym hostelu

W programie pacjent pnie się cały czas po drabinie coraz większych odpowiedzialności.

Pacjent uzyskując tytuł i przywileje rezydenta będzie mógł być członkiem poniższych sekcji:
Pokaz sekcji karate - sempaj mgr. Marta Nicpoń
Karate
Mecz drużyny Familii z Piastem Gliwice
Piłkarskiej
Joanna Kraciuk prowadzi sekcję muzyczną
Muzycznej
Sekcja żeglarska
Sekcja żeglarska
Sekcja żeglarska
Sekcja żeglarska

Będzie też mógł uczestniczyć w obozie survivalowym w okresie letnim
Z nami rzeczy niemożliwe stają się możliwe

Realizujemy zadania przy wsparciu:
1. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowanie realizacji zadania:
- ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
- w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii
2. Gminy Gliwice dofinansowanie realizacji zadania w dziedzinie:
- przeciwdziałania narkomanii
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych